İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler

 

Yasaların öngördüğü periyotlarda ve işe yeni girişlerde yapılması gereken sağlık kontrolü ve muayeneler gerçekleştirilmektedir.

 

 Verilen Sağlık Hizmeti

 Verilen Mühendislik Hizmeti