Risk Analizi

 

Yeni iş sağlığı ve güvenliği anlayışının getirdiği yeniliklerinden biri de proaktif yaklaşımdır. İşyerlerinde risk değerlendirmesi bu yaklaşımı yerine getirmektedir. Mevzuata göre Risk Değerlendirmesi deneyimli uzmanlarımız tarafından işyerinde tanımlanmış metotlara göre veya işin niteliğine uygun olan bir metodun kullanılması sureti yle gerçekleştirilir. İşin özelliği itibarıyla birden fazla metod kullanılması gerekiyorsa gerekli yöntemler kullanılır ve düzenlene rapor işverene verilir. İşyerlerinde risk değerlendirmesinin gereği gibi yapılması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesinde büyük rol oynamaktadır. 

Risk değerlendirmesinde, risk odaklarının eksiksiz tespiti ve buna göre tedbirlerin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu durum, işyeri ortam şartları ile her türlü makine, tezgah, tesisat ve cihazların fonksiyonları ile risk odaklarının bilinmesine bağlıdır. Bu da bilgi ve tecrübe gerekmektedir ki, şirket ortaklarımızın yarım asrı geçen iş sağlığı ve güvenliği teftiş ve ş kazası incelemeleri, bilgi ve tecrübe yönünden bu ihtiyaca tam olarak cevap vermektedir. Aksi taktirde, yalnızca teorik bilgilere dayalı olarak yapılan risk değerlendirmelerinin, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesinde işyerleri için gereği gibi faydalı olması beklenmemelidir.