Temel İSG Eğitimi

 

Yeni iş sağlığı ve güvenliği anlayışının en önemli araçlarından biri de iş sağlığı ve güvenliği eğitimleridir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesini ve belgelendirilmesini zorunlu tutmaktadır.

İşyerlerinde her seviyede çalışanlara, ilgili mevzuatla öngörülen eğitimler tecrübeli ve eğitici belgesi bulunan uzmanlarımız tarafından verilir ve verilen eğitimlerin etkinliği ölçülerek raporlandırılır. Eğitimlerin iş yeri niteliğine ve ihtiyaçlarına uygun olması gözetilir. Eğitim sonunda katılımcılara düzenlenmiş “Katılım Belgesi” verilir.