İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

İş Güvenliği Uzmanını Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?

 

Çalışan Sayınız:

İş Yerinin Tehlike Sınıfı

Hangi Uzmanlık Sınıfları Hizmet Verebilir

Süre (Ayda)
Az Tehlikeli A, B, C
Tehlikeli A, B
Çok Tehlikeli A

 

 


İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

 

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri" 12. maddesine göre yapılır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında geçen “1000” ibareleri “2000” olarak, üçüncü fıkrasında geçen “750” ibareleri “1500” olarak, dördüncü fıkrasında geçen “500” ibareleri “1000” olarak, beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Diğer iş yerlerinden;

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

“Birden fazla iş yeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu iş yerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.”

Bu iş yerleri İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır.

 İş Yeri Hekimi Çalışma Süresi

 Tehlike Sınıfları (NACE)