İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

İşyeri Hekimini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?

Çalışan Sayınız:

İş Yerinin Tehlike Sınıfı Süre (Ayda)
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

 

 


İşyeri Hekimi Çalıştırma Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

 

İşyeri hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 günü 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.
Diğer işyerlerinden

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

İşyeri Hekimi bulundurmak zorundadır.

 İş Güvenliği Uzmanı Süresi

 Tehlike Sınıfları (NACE)