Acil Durum Planı

Mevzuatımıza göre, esnaf faaliyetleri hariç işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması ve belirli periyotlarla tatbikatların gerçekleştirilmesi ve raporlanması zorunludur.

İşyerlerinin niteliğine uygun acil durum planları uzmanlarımız tarafından hazırlanır ve tatbikatlar gerçekleştirilerek raporlanır.