İlk Yardım Eğitimleri

İlk Yardım Yönetmeliği

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur"

 

Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi

İlkyardım Yönetmeliği çerçevesinde işyerlerinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların %10'u sertifikalı ilkyardımcı olmalıdır. Bu bağlamda işletmenizde belirlenmiş olan kişi sayısına göre ilkyardım eğitimleri verilecektir. Eğitimler toplam 16 saat sürmektedir. 8 er saatten 2 gün boyunca eğitimler gerçekleştirilecektir. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan personele sertifika verilecektir.

 

Eğitim Şekli  Teorik+Pratik Uygulamalı
Eğitim Süresi  2 Gün - (8+8 Saat)
Eğitmen  Sertifikalı İlkyardımcı Eğitmeni
Sınav Detayları  Eğitim akabinde İlk Sağlık Müd. tarafından sınav yapılmaktadır. Sınavdan 85 ve üzerinde puan alan katılımcılar başarılı olabilmektedir.  Sınavdan kalan kişilere 2.sınav hakkı tanınmaktadır. Her iki sınav içinde ayrı bir ücret ödenmemektedir.
Sertifika Süresi  Sertifikalar 3 yıl süre ile geçerlidir. 3 yılsonunda belge yenileme sınavına katılınacaktır.
Eğitim Notları  Eğitim esnasında ilkyardım eğitimi el kitabı katılımcılara ücretsiz verilmektedir.
Eğitim salonu  Eğitimler Denge OSGB Eğitim salonunda verilmektedir. Firmanın talebi üzerine farklı bir yerde eğitimler il sınırları içerisinde  verilebilmektedir. Bunun için eğitim salonunun U düzeni şeklinde olması, uygulamalar için kişi başına asgari 3,5m2 kullanım alanı ve  en az 20m2 lik bir salon gerekmektedir.
Katılımcı Sayısı  Eğitim katılımcı sayısı en fazla 20 kişidir.
Eğitim Araç Gereçleri  Eğitim malzemeleri tarafımızdan karşılanmaktadır.